Lasteaiast

Lasteaiaeas oleval lapsel on õigus lapsepõlvele. Sellega pannakse alus tervele, tasakaalukale ja õnnelikule elule.

01Meelespea Waldorflasteaed on väike eralasteaed, mis tegutseb Tallinnas Kadrioru vahetus läheduses Pallasti Lasteaia ruumides aadressil Pallasti 39.

Meil on kaks liitrühma – “Vahtralehed” ja “Pihlamarjad”, kus on kokku 40 kohta lastele vanuses 3-6 eluaastat.
Lasteaed on avatud 8:00 – 18:00.

02Meelespea Waldorflasteaed pakub lastele võimaluse koduses ja mängule innustavas ümbruses kogeda rahulikku ja turvalist lapsepõlve. Meie igapäevastes toimetustes on tähtsal kohal rütm – päeva-, nädala-, kuu- ja aastarütm, peame oluliseks pakkuda lastele mitmekülgset matkimisvõimalust läbi hea eeskuju. Tähtsustame loovuse, kujutlusvõime ja meelte arengut. Waldorflasteaed on lapsekeskne ning sobib kõikidele lastele.

Lasteaias on kokku seitse õpetajat, kes moodustavad lasteaia pedagoogilise juhtorgani ehk õpetajate kolleegiumi. Samuti on meile oluline tihe koostöö lapsevanematega läbi ühiste ettevõtmiste – aastaringsete pühade tähistamine, lastevanemate õhtud waldorfpedagoogilistel teemadel, talgud, meisterdamised ja nukuõmblemiskursused jm. Lapsevanematel on tähtis roll ka lasteaia majanduselu korraldamisel.

03