Kohatasud

Õppemaks lapsevanemale on 220 eurot kuus. Mitme lapse puhul kehtib soodustus ja kuutasu ühele lapsele on 160 eurot kuus.

Toiduraha 2017/2018 õppeaastal on 2.75 EUR päevas ning see sisaldab hommikusööki, lõunat ning õhtuoodet.

Õppemaksu arvestatakse koos KOV toetuse ja soodustustega, 11-kuulise lepingu puhul. Õppeaastal 2017/2018 on kohatasu kokku 5320 eurot aastas.