Meelespea Waldorflasteaed otsib abiõpetajat

Oleme väike eralasteaed, mis tegutseb Kadrioru vahetus läheduses aadressil Pallasti 39. Meie lasteaias on kaks liitrühma ja 37 last, toetavad kolleegid ja koostöövalmid lapsevanemad.

Meelespea Waldorflasteaias lähtutakse waldorfpedagoogika põhimõtetest, järgitakse päeva-, nädala- ja aastarütme ning suunatakse lapsi läbi eeskuju. Õpetajad viivad läbi hommikuringi, laulavad, teevad käsitööd, loevad muinasjutte, suunavad lapsi koristama, lauda katma ja mõnikord küpsetama. Õues käiakse iga päev ja iga ilmaga. Abiõpetajal on võimalik areneda õpetajaks, kui ta omandab õpetajale vajaliku kvalifikatsiooni ning kogemuse waldorfpedagoogikaga.

Lasteaed on avatud igal tööpäeval kell 8-18, töö toimub graafiku alusel. Lasteaias on jõulupuhkus ja 6 nädalat suvepuhkust.

Ootused Sulle:

  • Soovime, et Sulle meeldiksid lapsed, et Sa jagaksid hea meelega nende muresid ja rõõme, toetaksid ja juhendaksid neid nagu teine ema.
  • Varasem kogemus waldorfpedagoogikaga tuleb küll kasuks, kuid piisab ka huvist selle kohta rohkem teada saada. Sisseelamine toimub juhendajaga koos ning iga kahe nädala tagant kohtuvad õpetajad ka kolleegiumis, et üksteist toetada ja koos areneda.
  • Õppeperioodi lõpus ootame, et oleksid valmis iseseisvalt läbi viima lasteaia päevategevusi, natuke laulma ja mõnikord nukkudega etendust tegema.
  • Selleks, et lastele luua võimalikult kodust keskkonda, teevad õpetajad laste kaasabil natuke süüa, majapidamistöid ja loovad korda.
  • Loomulikult peaksid tegema ka kolleegidega koostööd, oskama hästi nii kuulata kui oma mõtteid ja arvamusi väljendada.
  • Räägime lasteaias eesti keeles, seda peaksid ka Sina oskama.

 

Kui tunned huvi Meelespea Waldorflasteaia peresse kuuluda, siis saada oma CV ja motivatsioonikiri aadressile meelespea@waldorflasteaed.ee.