Väärtused ja pedagoogilised põhimõtted

Lapsepõlve kuldaja võlusõnadeks on armastus, rõõm, rahu, turvalisus ja looduslähedus.


Waldorflasteaias on oluline:

 1. rütmiline elukorraldus: päeva-, nädala-, kuu ja aastarütm
 2. meelte arengu toetamine: tähelepanu pööramine kvaliteetsetele meelemuljetele
 3. mitmekülgsete matkimisvõimaluste pakkumine
 4. loovuse, kujutlusvõime, fantaasiajõudude mitmekülgne toetamine
 5. vabaks mänguks aja ja ruumi andmine
 6. võimalikult tervislik toit
 7. kasvatajate enesekasvatus: täiskasvanu on väiksele lapsele eeskuju

magamistuba

 1. Rütmiline elukorraldus: kindel päevarütm ja aastaringis vahelduvad argitoimetused ning pühade tähistamine toetab tervet füüsilist arengut ja loob turvatunde
 2. Meelte arengu toetamine: erilist tähelepanu pööratakse meelemuljete kvaliteedile; väike laps on eriliselt avatud kõigile väljast tulevatele meelemuljetele ja ei suuda end ise kaitsta arengut kahjustavate mõjude eest
 3. Mitmekülgsete matkimisvõimaluste pakkumine: alla 7-aasta vanune laps õpib peamiselt matkides ja tegutsedes. Seetõttu on tähtis lastel näha enda ümber lihtsaid koduseid toimetusi tegevaid täiskasvanuid. Igapäevaseid kodutöid, koristamist, toidu valmistamist, lillede kastmist, käsitööd ja kõikvõimalikke aiatöid on lastel võimalik alati soovi korral täiskasvanuid jäljendades rõõmsalt kaasa teha
 4. Loovuse, kujutlusvõime, fantaasiajõudude mitmekülgne toetamine: kunstilised tegevused – muinasjutu kuulamine, lavastused, maalimine, voolimine, joonistamine – elavdavad kujutlusvõimet ja toetavad emotsionaalset ja sotsiaalset arengut. Ka lihtsad, naturaalsetest materjalidest vähe kujundatud mänguasjad loovad võimaluse fantaasia arenguks. Kui lapse kujutlusjõud on hästi toidetud ja last ei ole lasteaias koormatud abstraktseks jääva õpetusega, avaldub koolieas jõuliselt selge mõtlemisvõime
 5. Vabaks mänguks aja ja ruumi andmine: mäng on lapsepõlve õnn ja õigus, lapsele kõige omasem tegevus. Vabal mängul on keskne koht lapse igas lasteaiapäevas. Läbi mängu on lapsel võimalus õppida ja aru saada asjadest, milleks tal muidu veel võimed puuduvad. Lapsepõlve mängudest kaasa võetud elamused kannavad meid läbi elu.
 6. Võimalikult tervislik toit: toidu valmistamsel kasutame mahepõllunduse tooteid (täisteravilja pudrud ja kakukesed, mahepiimatooted jms)
 7. Kasvatajate enesekasvatus: täiskasvanu on väikesele lapsele eeskujuks. Õpetus toimub läbi täiskasvanu tegutsemise, tundmise ja mõtlemise. Seega on kasvatus eelkõige kasvataja enesekasvatus, püüdlus olla jäljendamisväärne eeskuju väikesele lapsele.