Kirjandus

Kristlike pühade aastaring

Kristlike pühade aastaring
Taustateavet pühade pidamiseks koos lastega

Luise Schlesselmann

Tõlkinud: Katre Kelder
Kujundanud: Katrin Lember
Kriimu Kiisu Kirjastus 2022
Lehekülgi: 152

Kuidas täiskasvanuna kristlikke pühasid tõlgendada niiviisi, et neid koos lastega tähistada? Tuginedes waldorflasteaiakasvataja kogemustele, vaatleb autor kristliku aastaringi pühade olulisi kujundeid ja kombeid ning uurib nende vaimseid tagamaid. Ta räägib olemasolevatest pühadekommetest, avab taustu ja annab uusi tähenduslikke nüansse. Esiplaanil seisavad koos lastega pühade tähistamise kombed, sest lapsed vajavad mõtestatud pilti. Seejuures on suurima tähtsusega, et kombed oleks tõeses suhtes sisulise tähendusega. Käesoleva raamatu keskseks ülesandeks on selle suhte näitamine ja kombestiku sümbolite läbitöötamine.Koroona. Kuidas selle kriisiga toime tulla? Antroposoofilisi tähelepanekuid ning meditsiinilisi ja terapeutilisi soovitusi

Koroona. Kuidas selle kriisiga toime tulla? Antroposoofilisi tähelepanekuid ning meditsiinilisi ja terapeutilisi soovitusi

Michaela Glöckler, Andreas Neider, Hartmut Ramm

Tõlkinud: Krista Hinno
Kriimu Kiisu Kirjastus 2021
Lehekülgi: 148

Olles praegu veel keset kriisi, soovivad raamatu autorid kaasa aidata selle mõistmisele ning pakkuda väljavaateid kriisi mõjudega toimetulekuks.
Antroposoofidest autorid avavad kriisi sümptomatoloogia kosmilisest, meditsiinilisest ja üleilmsest vaatest, sest sageli unustatakse, et tähtede maailm ja eriti Päike, mis oma valguse, soojuse ja ööpäevase rütmiga on otsustavaks kaaskujundajaks elule Maal, annab panuse ka epideemiliste suursündmuste kujundamisse. Raamat sobib lugejale, kes otsib soovib mõtiskleda järgmiste küsimuste üle:
Miks reageerivad inimesed ühele ja samale viirusele nii erinevalt?
Miks on eelsoodumus nakatumiseks individuaalselt nii erinev?
Kuidas tugevdada immuunsüsteemi läbi helgete hingeliste elamuste?
Kuidas toetada selles kriisis lapsi?
Millised pandeemiad on saatnud inimkonda läbi ajaloo?
Kas selle pandeemia algus võib peituda inimese tugevalt rikutud suhtes loomariigiga?
Kas Päikese perioodilise tegevuse ja gripipandeemiate vahel võib olla seoseid?
Kuidas on seotud Jupiteri ja Saturni konjunktsioon pandeemiate tekkimisega?


Waldorfpedagoogika põhijooned lapsepõlves: sünnist kuni kolmanda eluaastani

Waldorfpedagoogika põhijooned lapsepõlves: sünnist kuni kolmanda eluaastani

Rainer Patzlaff, Claudia Mckeen, Ina von Mackensen, Claudia Grach-Wittich

Tõlkinud: Külli Puumeister
Kriimu Kiisu Kirjastus 2020
Lehekülgi: 112

Antroposoofilisele inimõpetusele tuginev käsiraamat lapsevanematele ja kasvatajatele.
«… Lapsed ei pööra pilku aga mitte ainult asjade maailmale, vaid just eriti inimestele enda ümber. Matkides tajuvad nad isiku omapära, iseloomulikku suhtlemislaadi – kuidas nad omavahel räägivad, millised on nende hoiakud jne. Niimoodi talletatakse sügavalt alateadvuslikult tavad ja kombed, isegi moraali alged. Inimene ei ole oma ümbrusega kunagi tihedamalt seotud kui kolmel esimesel eluaastal…»


Kuidas digimeedia maailmas tervelt üles kasvada

Kuidas digimeedia maailmas tervelt üles kasvada?

Michaela Glöckler

Tõlkinud: Karin Merisalu
Kriimu Kiisu Kirjastus 2020
Lehekülgi: 160

“Kuidas digimeedia maailmas tervelt üles kasvada” on käsiraamat, mis propageerib digitaalmeedia pädevat ja eakohast tutvustamist lastele ja noortele, olles toeks vanematele, koolidele ja muudele seotud isikutele ning see on valminud koostöös ekspertide ja erialaorganisatsioonidega.

“”… Paljude avaldatud uurimistööde ja mahukate metaanalüüside tulemused viitavad, et liiga varajase digitaliseerimisega lasteaedades ja koolides kaasnevad negatiivsed kõrvalmõjud ja ohud: see häirib otsmikusagara arengut ning sellega seotud mõtte- ja eneseregulatsioonivõimet, kahjustab rühti ja nägemist, vähendab empaatiavõimet, takistab eneseväljendusoskuste arengut ning tekitab sotsiaalmeediasõltuvust ja suurendab sõltuvusriski. Lisanduvad kõrvalmõjud, mida ei ole veel piisavalt uuritudki – elektromagnetkiirguse mõju närvisüsteemile, mis lapse- ja noorukieas reageerib palju tundlikumalt kui hilisemas elus…””


Waldorflasteaed tänapäeval

Waldorflasteaed tänapäeval

Marie-Luise Compani ja Peter Lang

Tõlkinud: Olev Ojap
Kriimu Kiisu Kirjastus 2019
ISBN 9789949010059
Lehekülgi: 272

Tänapäeval käivad paljud lapsed lasteaedades ja koolides ning elavad nüüdisaegsetes majades, neil on piisavalt süüa, tagatud on arstiabi ja nad kasvavad turvalises ja südamlikus keskkonnas. Siiski elavad paljud lapsed keskkonnas, kus puudub mõttekas orientiir, nende individuaalne areng on alla surutud ja takistatud. Lapsi ümbritseb vägivald, ahnus, egoism ja ükskõiksus. Takistatakse nende liikumisrõõmu, manipuleeritakse fantaasiajõududega, nad ei saa oma kõneoskusi täielikult välja arendada. Paljud lapsed kannatavad stressi, närvilisuse, hirmu, kuulmishäirete, unehäirete ja allergiate all. Käesoleva raamatu kogutud artiklid püüavad kirjeldada lapse elementaarseid põhivajadusi ja nendest ideedest lähtudes suunata lugejat mõtteka ja tervislikult mõjuva kasvatuse elluviimisele. Ühtlasi viitavad autorid ohtudele lapse arengus, mille hulka kuuluvad varase lapsepõlve „kiirendamispedagoogika” (mida varem, seda parem) kahjulikud mõjud, kooliminekuea langetamine, lasteaia kooliks muutmine, ja pakuvad tervendavaid alternatiive.


Laste aeg – laste aed

Laste aeg – laste aed
Alternatiivid pedagoogikas

Monika Gustavson

Kirjastus PreMark 2019
ISBN 978-9949-9910-4-4
Lehekülgi: 96

Raamatu autor Monika Gustavson annab oma õpingu-töökogemusele ja lugemusele toetudes elava ettekujutuse waldorflasteaia pedagoogilistest lähtepunktidest ja tegevustest. Käsitlemist leiavad kõik olulisemad valdkonnad, mida väikese lapse loomuse, tema hingeliste ja kehaliste vajadustega seoses waldorfpedagoogikas silmas peetakse. Teksti illustreerivad pildid Tallinna Ilmapuu Waldorflasteaiast.

Sisu tutvustus

TellimineLapse kasvatamine

Neli temperamenti pedagoogikas ja enesekasvatuses

Helmut Eller

Kirjastus PreMark 2019
Tõlkinud: Eva-Maria Vinkel, Sander Varik
ISBN 978-9949-9910-3-7
176 lk, pehme köide,
mustvalged ja värvilised illustratsioonid
Formaat: 14 x 20 cm

Helmut Elleri raamat viib meid põnevasse ja elulisse temperamentide maailma. Autor käsitleb temperamendiõpetust ning selle rakendamisvõimalusi pedagoogikas, enesekasvatuses ja inimsuhetes erinevatest ja tihti ka ootamatutest vaatenurkadest. Lisaks põgusale ajaloolisele tagasivaatele on raamatus viiteid ka temperamendifenomeni inimeseõpetuslikele alustele. Põhitähelepanu on suunatud eelkõige pedagoogilis-kasvatuslikele küsimustele, sest erineva temperamendiga laste õige kohtlemine ja nende ühekülgsuste harmoneerimine on õpetajate ning lastevanemate üks olulisemaid kasvatuslikke ülesandeid, mille juures ei saa puududa ka vältimatu enesekasvatuslik aspekt. Raamatu suureks väärtuseks on autori elav esitusviis, värvikad kirjeldused ja rohked praktilised nõuanded.

Sisu tutvustus

Tellimine


Üldine inimeseõpetus kui pedagoogika alus

Üldine inimeseõpetus kui pedagoogika alus

Rudolf Steiner

Kirjastus PreMark 2018
Tõlkinud: Sander Varik

„Üldine inimeseõpetus kui pedagoogika alus” on ettevalmistav loengukursus, mille Rudolf Steiner pidas 1919. a. sügisel, esimese, tema pedagoogiliste põhimõtete järgi rajatud kooli, Stuttgardi Vaba Waldorfkooli tulevastele õpetajatele.
Loengukursuses antakse antroposoofilisest vaimuteadusest lähtuvalt mitmekülgne ülevaade inimesest, kui vaimsest, hingelisest ja füüsilisest olevusest, seostades käsitletavat paljude oluliste pedagoogiliste küsimustega.
Loengutes esitatu paremaks ajakajaliseks mõistmiseks ja seostamiseks muu antroposoofilise literatuuriga on raamatule lisatud mahukas märkuste ja viidete osa.

Tellimine


Lapse kasvatamine

Lapse kasvatamine

Rudolf Steiner

Kirjastus PreMark 2018
Tõlkinud: Sander Varik
ISBN: 9789949991020
Formaat: Pehmekaaneline
Lehekülgi: 136 lk

Kogumik „Lapse kasvatamine” sisaldab Rudolf Steineri pedagoogikaalaseid tekste erinevatest ajajärkudest, alates esimesest publikatsioonist kuni viimase õpetajatele peetud kursuseni.
Valitud tekstid annavad ülevaate waldorfpedagoogika vaimuteaduslikest alustest, seosest erinevate ajastute kasvatusideaalide ja -meetoditega, samuti läbilõike metoodikast ja kasvatuslikest põhimõtetest.

Raamat sobib nii lastevanematele esmaseks tutvumiseks waldorfpedagoogika olemusega kui ka süvendavaks lugemiseks õpetajatele.

Sisu tutvustus

Tellimine


Südamega koolis

Südamega koolis

Godi Keller

Kirjastus: Eesti Sotsiaalprogrammide Keskus
Ilmumisaasta: 2011
Tõlkinud: Maarja Daniel ja Henno Sonn

Raamatu autor Godi Keller on läbi eluliste näidete südamlikult ja humoorikalt kokku võtnud oma pika ja viljaka pedagoogilise kogemuse. Keller räägib sellest, kuidas mõista lapsi ja olla nende kõrval armastava ja hooliva täiskasvanuna.
Raamat teeb hea sissejuhatuse waldorfpedagoogika võimalustesse, pakkudes lugemisrõõmu ka neile lapsevanematele ja õpetajatele, kelle lapsed ei käi waldorfkoolis.

Godi Keller on sündinud ja kasvanud Šveitsis. Praeguseks on ta töötanud Norra koolisüsteemis enam kui 25 aastat. Lisaks sellele on ta hinnatud koolitaja ja lektor nii kodu- kui ka välismaal.


Laps

Laps          
Meditsiinilis- pedagoogiline nõuandja

Wolfgang Goebel, Michaela Glöckler

Kirjastus PreMark 2002
ISBN: 9985-9397-2-7
kõva köide, illustratsioonid, retseptid, lisad, register
Lehekülgi: 504

Uus täiendatud, ajakohastatud ja ümbertöötatud väljaanne. Teemade ulatuse ja käsitlusviisi poolest ainulaadne nõuanderaamat, mis ühendab endas meditsiini uuemad seisukohad ja autorite rikkalikud isiklikud kogemused.
Teemad: lapseea haigused ja nende ennetamine, lapse vaimne, hingeline ja füüsiline areng, tervisekasvatus, vaktsineerimised, toitumine, kasvatusküsimused, temperamendid, kooliprobleemid, seksuaalne selgitustöö, meediapedagoogika ning palju muud.

Sisukord

Tutvustus

Tellimine


Vabaduskasvatus

Vabaduskasvatus
Rudolf Steineri pedagoogika

Frans Carlgren

Kirjastus: PreMark
Ilmumisaasta: 2017
ISBN: 978-9949-9910-0-6
Formaat: Pehmekaaneline
Tõlkinud: Külliki Toom, Sander Varik

Frans Carlgreni rikkalikult illustreeritud raamat “Vabaduskasvatus” annab ülevaate waldorfpedagoogika tekkeloost, põhiprintsiipidest ja metoodikast. Lisaks leiab üksikasjalikke kirjeldusi lapsest tema erinevatel eluperioodidel, mida ja kuidas õpetatakse ning mida sellega taotletakse. Kajastatakse ka waldorfkooli kogukonda loovat mudelit, mis võimaldab demokraatiat ja dialoogi kõigis küsimustes ning seda nii õpetajatele kui ka lastevanematele.

Raamatu eessõna pärineb Tiiu Kuurmelt.

Sisu tutvustus

Tellimine


Steinerpedagoogika vaimne aluspõhi

Steinerpedagoogika vaimne aluspõhi
Waldorfkoolide olemus

Roy Wilkinson

Kirjastus: Valgusesaar
Ilmumisaasta: 2006
Tõlkinud: Meri-Liis Laherand
Toimetanud: Riina Grethiel ja Marko Sekitel Leppoja
ISBN: 9985965426
Raamatu formaat: Pehmekaaneline
Lehekülgi: 120

Roy Wilkinson (sünd 1911), raamatu „Steinerpedagoogika vaimne aluspõhi: Waldorfkoolide olemus“ autor, on omamoodi „elav legend“ waldorfliikumises üle kogu maailma. Tema kirjutatud steinerpedagoogika-alaseid käsiraamatuid ja juhiseid õpetajatele kasutatakse kõigil viiel kontinendil. Igast maailma nurgast pöörduvad inimesed tema poole, et küsida asjatundlikku nõu aukartustäratava kogemuste pagasiga inimeselt, kes suurema osa omast elust (70 aastat) õpetamisele ja hiljem õpetajate nõustamisele on pühendanud.

„Steinerpedagoogika vaimne aluspõhi“ on suurepärane raamat tutvustamaks Rudolf Steineri poolt väljatöötatud ainulaadset lähenemist haridusele ning on kirjutatud selges ja kergelt loetavas stiilis. Raamat hõlmab steinerpedagoogika lühiajalugu alates esimese waldorfkooli asutamisest 1919. aastal, pakub autori sügaval mõistmisel põhinevaid tõlgendusi lapsepõlve olemuse kohta ning esitab ka vaimuteaduslikku maailmavaadet kui aluspõhja sellele unikaalsele hariduse edastamise viisile. Tegemist on tõepoolest väärt raamatuga, sest praegusel ajal vajab haridus ümbermõtestamist rohkem kui kunagi varem. On oluline, et haridus vastaks tänapäeva ühiskonna kiirenenud elutempoga kaasnevatele väljakutsetele ning aitaks inimesel saavutada sisemist rahu, terviklikkust ja harmooniat, mille abil saab üksikisikul võimalikuks meid ümbritsevat maailma tervendada ja rikastada.

Autori sõnadest õhkub sügavat veendumust, et Rudolf Steineri antud impulss hariduse edendamiseks (ning see impulss pärines vaimsest maailmast) suudaks ka tänapäeva ühiskonda taaselavdada. Siiski saab see võimalikuks ainult siis, kui hariduselu kandjatel, õpetajatel ja õpetajate koolitajatel säilib kontakt vaimse maailmaga, mis võimaldab neil olla avatud inspiratsioonile ning ühendada hariduse edastamisel eelkäijate väärtusliku eeskuju praeguse ajastu ja konkreetsetest oludest tingitud vajadustega. Rudolf Steiner ise nimetas õpetamist elavaks kunstiks – õpetaja ja õpilase koosmõjuks – ning heitis kõrvale kõik dogmad, traditsioonid ja ettekirjutused.

Mõiste „waldorf“ tuleneb esimesest uut tüüpi kooli nimest, mille Rudolf Steiner Stuttgardis Waldorf-Astoria vabriku tööliste lastele asutas. Olgu öeldud, et õpetajate valikul ei arvestanud ta mitte niivõrd nende akadeemilist edukust, kuivõrd võimet tegeleda lastega ning soovi süveneda inimese tervikolemuse tundmaõppimisse. Kõige tähtsamaks pidas Steiner õpetajatele esoteeriliste küsimuste tutvustamist, meenutades neile, et vaimne maailm on koostöövalmis ning õigesti häälestatud meeleseisundis on igal inimesel võimalik neilt jõududelt tuge, juhatust ja julgustust saada:

„Juhindugem eelkõige järgnevast mõttest ja laskem oma südamel ja mõistusel sellest täituda: needsamad vaimsed jõud, mis on seotud tänase vaimse liikumisega, juhivad ka universumit. Kui usume neisse headesse vaimsetesse jõududesse, tiivustavad nad meid ning kingivad meile tõelise oskuse õpetada.“

(Seminarikõnelused, 6. september 1919)

Oma raamatus „Steinerpedagoogika vaimne aluspõhi“ ütleb Roy Wilkinson:

„Oluline on märkida, et Steiner ei kavatsenud kunagi luua erakoole. Waldorfkool ei sündinud mitte ideaalsest väljamõeldud kooliprogrammist, vaid tollaste tingimustega seotud hädavajadustest. On kahetsusväärne, et nimetusest „waldorf“ on saanud silt, mis on pagendatud ühte ritta teiste „meetoditega“. Dr Steiner väljendas lootust, et sellest koolist saaks omamoodi mudel või näidis. Ta lootis ka, et selle põhimõtted ja eeskuju jõuavad üldisesse hariduspraktikasse.“

Roy Wilkinson on antud teemavaldkonna sügavalt läbi tunnetanud ning igast tema lausest lausa õhkub tarkust ja kogemustel põhinevat mõistmist. Ilmselgelt on autor võtnud endale ülesandeks aidata lugejal mõista steinerpedagoogika ajatut väärtust. Lisaks nimetatud haridussuuna lühiajaloole annab ta ülevaate ka steinerkoolide põhistruktuurist, samuti inimkonna kosmilisest päritolust ja lapse järk–järgulisest inkarnatsiooniprotsessist, mis kajastub 7–aastasteks etappideks jagunevas arengurütmis. Autor põhjendab inimhinge avaldumist läbi mõtte-, tunde- ja tahteaspekti, jutustab eri temperamenditüüpidest ja veel paljust muustki, seostades seda kõike haridusega. Kõneledes maailmaühtsusest ja sellest lähtuvalt ka erinevate õppeainete omavahelistest seotusest, nagu ka eri distsipliinide sügavamast vaimsest tähendusest, edastab Roy Wilkinson oma nägemust väga selgel ja lihtsal viisil, jättes lugejale ruumi ka edasi mõtlemiseks. Ta jutustab inglitest, haldjatest, polaarset maailma suunavatest jõududest, samuti sellest, kuidas lahkunud meiega unenägude kaudu ühendust võtta võivad. Eraldi keskendub ta õpetaja rollile ning vaimse praktika tähtsusele iga waldorfkooli õpetaja elus.

Siiski ei ole see raamat üksnes waldorf- ehk steinerpedagoogika tutvustus. Andes raamatu juurde kuuluvas lisas ülevaate vaimuteaduslikust evolutsioonikäsitlusest ja kosmilise kristluse nägemusest, juhatab autor meid ka Steineri maailmakäsitluse sügavama mõistmise juurde. Siiski rõhutab Roy Wilkinson, et hoolimata maailmavaatest, mis waldorfkooli õpetajat tema töös tiivustab, peab õpetajal jätkuma tarkust hoiduda oma arusaamade pealesurumisest õpilastele. Õpetajal tuleks olla eeskujuks pigem oma tegude ja temast kiirguva vaimse valguse kaudu ning jätta arenevale hingele piisavalt vabadust omi järeldusi teha.

Raamatust leiame ka Rudolf Steineri avalduse antroposoofia olemuse kohta:

„Antroposoofia ülesanne on näidata tõde, uut teadmist, mitte siduda end mingite konkreetsete uskumustega. Küsimus „millesse antroposoofid usuvad?“ on mõttetu. Siin ei ole ühtki üldkehtivat dogmat. See muudaks antroposoofia sektiks. Antroposoofe ühendab soov kuulata vaimsete asjade kohta tõde.“

(Loeng 5, Reinkarnatsioon ja karma, 5. märts 1912, Berliin)

Käesoleva raamatu suurim väärtus seisneb selles, et see pakub lisaks eelmainitule mõtlemisainet hariduse sügavama eesmärgi üle. Nagu ütleb raamatu eessõnas rahvusvaheliselt tuntud waldorfpedagoogika õppejõud ja õpetajate koolitaja R. A. Jarman, vajab tänapäeva maailm vaimsest maailmast inspireeritud haridust, kus inimese olemuse iga aspekti eest, olgu see siis kehaline, bioloogiline, psühholoogiline või vaimne, hoolitsetakse selle erivajadusi silmas pidades ja mitte vaid intellektuaalset arengut arvestavate kitsendavate teooriate järgi. Ning tõepoolest, steiner- ehk waldorfpedagoogika – olles meie ajastu vajadustele vastavalt kaasajastatud – pakub tõhusaid lahendusi ka indigo-, kristall- ja vikerkaarelasteks nimetatud põlvkonna kasvatusküsimuste puhul.

Oma artiklis „Hariduse eesmärk“ võtab Roy Wilkinson hariduse ülesande kokku järgmiste sõnadega:


„Hariduse tõeline eesmärk on aidata lapsel leida üles oma hingetee ning avastada oma maa peal viibimise eesmärk selle kõige avaramas tähenduses. Iga laps toob siia maailma sündides kaasa omadusi, mida soovib elu jooksul edasi arendada ja täiustada. Loomulikult on iga areneva inimolendi teel ka teatud raskusi, mis võivad tuleneda kas liigsetest ambitsioonidest või eneses kahtlemisest. Ka ei ole laps kohe oma tegelikust olemusest teadlik. Seetõttu vajab ta juhendamist omandamaks eluks vajalikke oskusi ja baasteadmisi, samuti mõistmaks sotsiaalseid suhteid ja orienteerumaks moraaliküsimustes, kuid kõige enam vajab laps siiski seda, et tema tõeline olemus võiks järk-järgult siin maailmas avalduma hakata ning leida endale selleks ka sobiva väljundi. Inimene ei ole mutrike suures masinavärgis, vaid isiksus, kellel on oma saatus ja eluülesanne. Hariduse eesmärk on toetada arenevat inimest eneseleidmise teel, eluülesande avastamisel ja selle teostama asumisel.“

Sisu tutvustus


Lapse kasvatamine vaimuteaduse vaatekohast

Lapse kasvatamine vaimuteaduse vaatekohast

Rudolf Steiner

Kirjastaja: Eesti Antroposoofilise Seltsi kirjastus
ISBN: 9985-9068-5-3
Lehekülgi: 55

Visand lapsekeskse kasvatuskunsti alustest, mis tulenevad inimese olemusliikmete ja arengu vaimuteaduslikust vaatlusest.
Selles kirjutises võib juba leida neid olulisi seisukohti, millest hiljem kasvas välja waldorfpedagoogika.

Väljaantud ka kogumikus “Lapse kasvatamine”, kirjastus Premark 2018.


Muinasjutt lapse elus

Muinasjutt lapse elus

Jakob Streit

Kirjastaja: Eesti Antroposoofilise Seltsi kirjastusgrupp
Ilmumisaeg: 1992
Lehekülgi: 31

SISUKORD

 • Laps uinumise eel
 • Fantaasia ja fantastika
 • Kust pärinevad muinasjutud?
 • Mõttetähendus ja sügav sisu
 • Muinasjutt Hansust ja Gretest
 • Kuidas tuleks muinasjuttu jutustada?
 • Tõde alandlikkusest ja teenimisest, soovidest ja loobumisest
 • Muinasjutud valest ja teistest pahadest harjumustest
 • Frantzu tuttmüts
 • Muinasjutud ja lapsepõlve vanuseastmed
 • Muinasjutust looduspoeesiani, looma- ja taimemuinasjuttudeni
 • Muinasjutust legendiks, muistendiks ja jutuks
 • Kas laste telerivaatamine on oht?


Waldorf-lasteaed

Waldorf-lasteaed
Artikleid lapsekasvatusest esimesel seitsmel eluaastal

Helmut von Kügelgen

Kirjastaja: Librarius 1994
Saksa keelest tõlkinud: Emerendiana Silling
Lehekülgi: 175

SISUKORD

 • Õppida inimene olema
 • Eessõna 8. trükile
 • Eessõna 1. trükile
 • ÜLEVAADE
  • Kasvatusea inimeseteadus
  • Lapse vajadustest lähtuv koolieelne kasvatus
  • Kuidas ajendada last tegutsema
  • Eluteadus eelkoolieas
 • WALDORF-LASTEAIA PRAKTIKAST
  • Kasvatus erivanuseliste laste rühmas
  • Lasteaia päevakava
  • Aastaringi läbielamine
  • Waldorf-lasteaia töö kavandamine
  • Sügiselamused
  • Muinasjutukeel ja inimpilt
  • Mängimaõppimine
  • Mõtteteri
  • Tahtekasvatus ja kunstiline element
  • Maalimine akvarellvärvidega
  • Käsitööd
 • PEREKOND, ARST, ÜHISKOND
  • Vanemad arendavad oma laste õppimisvõimet
  • Ühe arsti mõtteid
  • Järeleaimamine ja ühiskond
  • Leetrid – näide haiguse mõtte kohta
  • Rõugepanekusundus: poolt ja vastu
  • Näpunäiteid kasvatajale enesekasvatuseks
  • Sotsialiseerumine ja vanemate kaasmõju
 • DOKUMENTAALSET
  • Tulemus on alarmeeriv
  • TV-kahjustused. Üleskutse väikestele lastele edastatavate saadete vastu
  • Varajane õppimine ja kooliminekuiga. Vabade Waldorf-koolide Liidu seisukohavõtt juunis 1970
  • Kas kool viieaastastele
  • Waldorf-lasteaia kasvataja ülesanded, tema väljaõpe ja täiendõpe
 • Eesti Waldorf-lasteaiad


Kasvatuskunst

Kasvatuskunst
Metoodilisi ja didaktilisi nõuandeid

Neliteist Stuttgardis ajavahemikus 21. augustist 5. septembrini 1919 Vaba Waldorfkooli asutamise puhul peetud ettekannet.

Rudolf Steiner

“Librarius” Tallinn 1994
168 lk, pehme köide

7. septembril 1919 avati Stuttgardis esimene Vaba Waldorfkool. Enne seda, 21. augusti hommikul tulid kokku õpetajad, kellel Rudolf Steiner oli palunud õppetöö oma kätte võtta, et pidada ettevalmistav kursus (nn. “Pedagoogika põhikursus”).
Iga päev kella 9-11 rääkis ta “üldisest inimõpetusest”, kirjeldades selles inimese tähtsamaid hingefunktsioone koos vastavate füsioloogiliste protsessidega. Need ettekanded stenografeeriti ja avaldati pealkirja all “Üldine inimõpetus kui pedagoogika alus” (Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik). Selles peitub Rudolf Steineri pedagoogilise tarkuse olemus.
Kell 11 algas pooleteisttunnine “metoodilis-didaktiline kursus”, mis sisaldub ka käesolevas raamatus. Selles töötati välja esimese kuni kaheksanda klassi õppeplaan. Pikk rida pedagoogilisi loenguid, mida Rudolf Steiner hiljem pidas, on vaadeldavad siin visandatud motiivide variatsioonidena. See kursus on ammendamatu, täiesti praktikale orienteeritud käsiraamat, mille juurde ikka ja jälle tagasi pöördutakse.
Pärastlõunane aeg “Pedagoogika põhikursuses” kuulus kõneharjutustele ja referaatidele. Rudolf Steiner tegi seal detailseid ettepanekuid inimlike ja ainealaste probleemide käsitlemiseks igapäevases töös. Avaldatud pealkirja all “Seminarbesprechungen und Lehrplanvorträge“.


Muinasjutt. Goethe vaimulaad. Goethe salajane ilmutus

Muinasjutt. Goethe vaimulaad. Goethe salajane ilmutus

Goethe / Rudolf Steiner

Muinasjutt, artikkel ja 3 loenguüleskirjutust
ISBN 9985-9397-9-4
112 lk, kõva köide

Goethe vaimulaadi erilisus seisneb selles, et ta võtab oma vaimupüüdlusse kaasa kogu maailma mitmekesisuse, ta ei pea meelelisi kogemusi madalaks. Sest inimene vajab vaimseks tõusuks kõiki jõude, mida ta saab maises elus omandada. Seda saladust ongi Goethe kujutanud oma sügavamõttelises muinasjutus rohelisest maost ja liiliast. R. Steineri kirjutis ja kolm loengut aitavad mõista Goethe muinasjutu värvikat pildikeelt.

Sisu tutvustus

Tellimine
Tardunud pilk

Tardunud pilk
Televisiooni füsioloogilised mõjud ja lapse areng

Rainer Patzlaff

Kirjastaja: PreMark
ISBN: 9985-9397-3-5
Lehekülgi: 120
pehme köide, illustratsioonid

Autor räägib televisiooni mõjust mitme ja meil isegi ootamatu kandi pealt. Ta ei peatu pikemalt sellel, mida seal näidatakse ja kuidas see mõjub, vaid kuidas taoline näitamine ja vaatamine ise mõjutavad inimese füsioloogilisi talitlusi. Nimelt siit ja mitte programmi sisust saab alguse televisioonisõltuvus. Viimastel aastakümnetel teostatud põhjalikud uurimused on näidanud, et kui lubame lapsi teleri ette ega piira vaatamisaega, siis kahjustame nende kehalist, hingelist ja vaimset arengut nii sügavalt, et hiljem pole seda võimalik korvata. Paljud käitumishäired, kasvatus- ja õpiraskused on laste liialdusteni kalduva telerivaatamise tagajärg.
Raamat kutsub teleriga teadlikumalt ümber käima ning püüab vanematele ja kasvatajatele nähtavaks teha võimalikke ohtusid, mis on telerivaatamisega seotud.

Sisu tutvustus

Tellimine


Waldorf. Nime lugu

Waldorf. Nime lugu

Hansjörg Hofrichter

Pädagogische Foschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen, Stuttgart
Tõlkija: Meelis Sügis
Formaat: Pehmekaaneline
Lehekülgi: 24


Lihtsus lastekasvatuses

Lihtsus lastekasvatuses
Kasuta põhimõtet “vähem on rohkem”, et kasvatada rahulikumad ja õnnelikumad lapsed

Kim John Payne, Lisa M. Ross

Tõlkija: Vallo Kask
Toimetaja: Kati Allmäe
ISBN: 9789949572908
Ilmumisaeg: 10.02.2017
Lehekülgi: 288

Tänapäeva üha tempokam maailm, kus kõike on liiga palju, peab väljakuulutamata sõda … lapsepõlvega. Asjade ja valikute rohkus seab lapsed surve alla. Närvilisus, probleemid õppetöös ja sõpradega suhtlemisel ning käitumishäired saavad laste puhul paraku järjest tavalisemaks.

Raamatus „Lihtsus lastekasvatuses“ õpetab rahvusvaheliselt tunnustatud perenõustaja Kim John Payne vanematele, kuidas laste maailma lihtsustades survet vähendada, et tagada neile kasvamiseks ja arenguks vajalik ruum ja vabadus.

See raamat koondab endas Payne´i kahe aastakümne pikkuse nõustamistöö jooksul kogutud tarkused ja tähelepanekud, et lõpetaksite pideva laste pärast muretsemise ja valvel oleku ning tunneksite rohkem rõõmu.

Neile, kes soovivad laste elutempot vähendada, ent ei tea, kust alustada, pakub Payne nii inspiratsiooni kui ka konkreetsed tegevuskavad muutuste elluviimiseks, et lihtsustada kodust keskkonda, seada sisse kindlad rütmid ja rituaalid, vähendada meedia rolli ja ühtlasi vanemlikku liigsekkumist.

Vähem tehes ja rohkem usaldades saate lastele luua pelgupaiga, mis toetab igati nende arengut ja suurendab heaolu ajal, mil nad maailma alles tundma õpivad.


Laul, mis leidis sõnad

Laul, mis leidis sõnad
Mängu kaudu sisemise vabaduseni

Ulla Laxén

Tõlkija: Rootsi keelest Kadi Luuri
Kirjastus: ILO AS
Sari: Tea ja toimeta
Ilmumisaasta: 2005
ISBN: 9985-57-738-8
Lehekülgi: 112

Alla seitsmeaastaste laste maailm tundub paljudele meie seast mõistatuslikuna, sest täiskasvanuks saades oleme unustanud iseenda lapsepõlve, tollase unistuslikkuse ja ebateadlikkuse suure maailma asjadest. Meie tõtlikus ja asjalikus maailmas vajab oma eluteed alustav väike inimene teadmisi nii välises maailmas kui ka iseenda sisemuses toimuvast. Iga laps kannab endas laulu alget, rütmilisust, sisemist harmooniataotlust, et ühendada iseendas tervikuks isalik teadlikkus ja emalik hellus ning õrnusevajadus.
Raamatu autor Ulla Laxén on loov, tundeergas ning suhtlusnõtke pedagoog, kes südame ja mõistusega on kaasa aidanud laste eripära mõistmisele ning püüdnud neid headuse ja armastuse abil juhtida iseendaks kasvamise teel.
Usutavasti saab lugeja sellest raamatukesest tuge lapse ja iseenda paremaks mõistmiseks.


Lapsed on meie külalised

Lapsed on meie külalised

Jirina Prekop, Christel Schweizer

Tõlkija: Ellen Suits
Kirjastaja: Kirjastus Pegasus Oü
Ilmumisaeg: 04.01.2008
ISBN: 978-9949-425-03-4
Lehekülgi: 139

Lapse kasvatamine tähendab eelkõige lapse tingimusteta aktsepteerimist ja armastamist koos tema lapseliku olemuse iseärasustega. Kasvatamine on südame töö ja nõuab kannatlikkust.

Meie aega mõjutavad laialdased muutused: materiaalsete väärtuste ülehindamine, üha suurem sõltuvus tehnikast, keskkonna saastamine, kasvav hoolimatus ja võõrdumine, üha suurem eraldumine ja anonüümsus. Igaüks teab, et tuleb otsida uusi mooduseid, kui inimkond ei taha ise end hukatusse saata.

Ent samaaegselt on ka head jõud üllatavalt võimsalt tegutsemas, selgemalt kui kunagi varem. Liikumised, mis toetavad rahu maailmas, võitlevad näljahäda vastu, tegutsevad keskkonna saastamise vastu, juurutavad vägivallavaba elu ja püüavad lepitada kirikuid omavahel.

Neid asjaolusid arvestades on laste kasvatamine praegu raskem kui kunagi varem. Kas lapsed näitavad mateeriale ja materiaalsusele jälle õige koha kätte ning teevad taas maa peal ruumi vaimsele? Kas nad suudavad rahu jalule seada ja maa uuesti taevaga ühendada?

On imetlusväärne, kui palju praegused lapsevanemad – vastupidiselt varasematele vanemate põlvkondadele – oma laste teadliku kasvatamise nimel vaeva näevad. Nad on oma vastutusest teadlikud ja nad teavad, et nende praegused lapsed on tulevased täiskasvanud. Samuti teavad nad, et lapsed saavad keerulise pärandi ja peavad olema tugevad, et see inimväärseks muuta.

Ometi teevad ka praegused lapsevanemad palju vigu, nagu tegid seda ka juba nende vanemad. Kuid vigadeta ei ole arengut, probleemideta ei jõuta lahenduseni. Areng on võimalik ju ainult kontrastides ja see hõlmab ka vigu. Laste jaoks pole midagi ohtlikumat kui täiuslikud vanemad.

Selle raamatu ülesanne on muuta vanemaid teadlikumaks ja anda neile teada, mida omandab laps isiksuse arengu käigus esimese seitsme eluaasta jooksul.

Roosi saladus on varjul õienupus.


Vabad Waldorfkoolid

Vabad Waldorfkoolid

Ernst-Michael Kranich

Tõlkinud: Katrin Tambur
Tallinn 1991
Formaat: Pehmekaaneline
Lehekülgi: 24

Dr. Ernst-Michael Kranich, sünd. 1929. töötas (pärast mitmeaastast tegevust vanema astme õpetajana ühes Waldorfkoolis) 1962. aastast Stuttgardi Waldorfpedagoogika seminari juhatajana.
Hulk publikatsioone antroposoofilisest antropoloogiast, mitme õppevaldkonna pedagoogilisest antropoloogiast ja goetheanistlikust loodusteadusest.

 

SISUKORD

 1. Vabakool – nüüdisaja nõue
 2. Waldorfkoolide teke ja levik
 3. Waldorfkoolid kui vabakoolid
 4. Waldorfkoolid kui ühtluskoolid
 5. Ealisi iseärasusi arvestav pedagoogika
 6. Koolieelse kasvatuse valdkond
 7. 7.-14. eluaasta pedagoogika
  (1.-8. õppeaasta)
 8. Pedagoogika pärast 14. eluaastat
  (9.-12. õppeaasta)
 9. Haridus kunsti- ja käsitööõpetuse abil
 10. Õppetöö korraldusest
 11. Diferentseerimise vormid
 12. Õpetajate koolitus
 13. Kas Waldorfkoolid on maailmavaatelised koolid?


Waldorf-kooli õppekava

Waldorf-kooli õppekava

Trükikoda Ramona
Tallinn 1994


Waldorf-pedagoogika

Waldorf-pedagoogika
I-II

Koostanud Külli Lukk
Harjumaa Hariduse Arenduskeskus 1991
136-leheküljeline tavaformaadis ja pehmes köites komplekt kahest brošüürist

Waldorf-pedagoogika (1. osa)
Käesoleva kogumikuga alustatakse Steineri ehk Waldorf-pedagoogika põhimõtete tutvustamist.

Sisu:

 • Rudolf Steiner ja tema pedagoogika
 • Waldorf-kooli lühiiseloomustus
 • Teaduslik taust
 • Põhimõisted
 • Waldorf-pedagoogika inimesekäsitus
 • Antroposoofiliselt laiendatud kasvatusteadus
 • Waldorf-kooli pedagoogilised eesmärgid
 • Waldorf-kooli õpetaja
 • Kasvatuse valdkonnad
 • Õpetajate koolitamine
 • Haldamine ja arendustegevus
 • Kirjandus

Waldorf-pedagoogika (2. osa)
Koolieelne iga
Waldorf-pedagoogika

Sisu:

 • Lapsed ja tänapäev
 • Kasvamise seaduspärasused
 • Väike laps – kes ta on?
 • Ümbritsevaga samastumise aeg
 • Tahte arengu aeg
 • Mäng on tõsine tegevus
 • Muinasjutt ja muinasjutukujundid
 • Rütm koolieelses eas
 • Jõuludest miikaeliajani


Waldorfkoolid: hirmuta õppida, eneseteadlikult tegutseda

Waldorfkoolid: hirmuta õppida, eneseteadlikult tegutseda

Christoph Lindenberg

Tõlkija: Helgi Loik
Eesti Õppekirjanduse Keskus 1993
108 lk., pehme köide

Sisu:

Katse jutule saada
Kasvatuse küsimus kui teadvuse küsimus
Kool lapse elus
Tsükliõpetus
Mida õpitakse?
Kunstiline ja praktiline kasvatus – kunstiõpetus ja inimeseõpetus
Vabakooli organisatsioon
Waldorfkoolide tulevikuväljavaated ja olevikuküsimused
Viited


Muinasjutud ja muinasjutupildid

Muinasjutud ja muinasjutupildid

Kaisu Virkkunen

Eesti Antroposoofiline Selts 1992
Soome keelest tõlkinud Külli Lukk
31-leheküljeline tavaformaadis ja pehmes köites brošüür sarjast Steiner-pedagoogika

Selle väljaande kolm põhimuinasjuttu on algupärandi täpsed lühendamata tõlked.
Kogemuste põhjal võib öelda, et lihtsad muinasjutupildid vabastavad sageli just jutustatuna hingeelu sisemised, rikkaid kujutluspilte loovad jõud, mis on joonistatud muinasjutufilmide või pildiseeriate vaatamisest passiivseks muutunud.
Tähtis on meeles pidada, et enamik rahvamuinasjutte, eriti need kolm siinkäsitletavat, sobivad jutustamiseks alles sisemise vastuvõtmise saavutanud kooliküpsele lapsele. Kuueaastasele on need muinasjutud igal juhul liiga tugevaks toiduks, mis tekitab rohkem valu kui küllastab.
Muinasjuttude ja muinasjutupiltide mõisteline analüüs, mõttepärane süvenemine nendesse – nii nagu järgnevas kirjutises – on üksnes täiskasvanute jaoks. Muinasjutu «seletamine» lapsele on samasugune pahategu nagu tema suust pooleldi söödud leivatüki äravõtmine.


Näituse kataloog

Waldorfpedagoogika
Näituse kataloog UNESCO rahvusvahelise hariduskonverentsi 44. istungjärguks

Toimetanud Meelis Sügis
eessõna: Nana Göbel
Saksa keelest tõlkinud Ivar Männamaa
Kirjastus: Librarius 1995
ISBN-13: 64653
87-leheküljeline suures formaadis ning pehmes köites raamat

Raamat tutvustab Waldorf-kooli põhimõtteid lastekasvatuses ja waldorfpedagoogika algust.


Steiner-kooli põhijooned

Steiner-kooli põhijooned

Ulla Ahmavaara, Eero Peltonen ja Kaisu Virkkunen

Soome keelest tõlkinud Külli Lukk
Eesti Antroposoofiline Selts 1990
23-leheküljeline tavaformaadis ja pehmes köites brošüür

Steiner-kool on 12-aastane üldkool, mis jaguneb alg- ja ülaastmeks. Lisaks võib tegutseda eelklass ning enamuses koolides on veel ka 13. klass, kus valmistutakse ülikooli sisseastumiseksamiteks.
12-aastane Steiner-kool ei anna otseselt ettevalmistust ülikooli astumiseks ega ametialast väljaõpet. Põhjendatud elukutsevaliku jaoks vajaliku küpsuse saavutamiseks jääb õpilasele piisavalt aega.

Brošüür annab ülevaate Steiner-kooli õppetöö korraldamise põhimõtetest.


Ravipedagoogiline vaatlus

Ravipedagoogiline vaatlus
Abiks arenguhäirete eristamisele ja käsitlemisele

Bernard Lievegoed

Saksa keelest tõlkinud Inge Tael
Librarius 1997
56-leheküljeline tavaformaadis ja pehmes köites brošüür

Praegusel ajal, mil me nii lasteaias, koolis kui arstipraktikas kohtame ikka enam raskeid lapsi, osutub Lievegoedi «Ravipedagoogiline vaatlus» kaheldamatult oluliseks abiliseks igale arstile ja pedagoogile.
H. F. Jaenicke


Mis on antroposoofia?

Mis on antroposoofia?

Otto Fränkl-Lundborg

Eesti Antroposoofiline Selts, 1992
Pehmes köites 23 lk.

Mõistet «antroposoofia» võib kohata kultuurielu kõige erinevamates valdkondades, siiski ei omata sageli õiget ettekujutust, mis selle mõiste taga peitub. Antroposoofiana mõistetakse tegelikult kolme asja:

dr. Rudolf Steineri loodud eksaktset teaduslikku meetodit ülemeelelise maailma uurimiseks;
vaimuteaduslike uuringute tulemusi kui vajalikku täiendust loodusteadustele, ajaloole ja teistele teadustele;
vaimuteaduslike uuringute tulemuste rakendamist ühiskonna ja üksikisiku elus. Siia kuuluvad ka kõik kunstialad.

Otto Fränkl-Lundborg (1897–1979) on avaldanud mitmeid novelle, romaane, esseid ja lüürikat ning oli kuni surmani nädalaajakirja «Das Geotheanum» kaastöötaja, avaldades seal aastate jooksul üle 1200 retsensiooni. Entusiastliku loengupidaja ja kursuste korraldajana aitas ta energiliselt kaasa antroposoofia levitamisele.

Originaali pealkiri: Was ist Anthroposophie?

Sisukord:

Mis on antroposoofia?
Antroposoofia kui tunnetustee (meetod).
Olemise suured mõistatused.
Kristus ja inimkond – kurja probleem.
Rudolf Steiner ja tema sotsiaalne töö.


Artes (2. osa)

Artes (2. osa)
Vanalinna Muusikamaja metoodikakogumik

Koostanud M. Poomann
Vanalinna Muusikamaja 1989
54-leheküljeline tavaformaadis ja pehmes köites brošüür

Sisu:
-Steineri pedagoogika põhimõtteist ja nende rakendamisest tavakoolis
-Steineri arhitektuur
-Soome Steiner-koolide sisekujundusest
-Maaliv kirjutamine

Artes (3. osa)

Artes (3. osa)
Vanalinna Muusikamaja metoodikakogumik

Koostanud M. Poomann
Vanalinna Muusikamaja 1989
58-leheküljeline tavaformaadis ja pehmes köites brošüür

Sisu:
-Väljavõtteid Fr. Forsteri raamatust «Autoriteet ja vabadus»
-Temperamendikasvatus
-Mis on eurütmia?
-Kõne kui kunst ja kasvataja
-Kirjutamine ja lugemine õpetusmeetodina Steiner-koolis
-Eskimo troopikametsas
-Muljeid Tampere Steiner-koolist
-Tähelepanekuid Tampere Steiner-kooli majandamisest
-Kooliharidusest nii ja teisiti ehk vaadates pinginaabri vihikusse Viljandis rohelise konverentsi (kärajate) järgselt
-Alternatiivhariduse perspektiividest Eestis
-Õpime muusika abil
-Kukemäng

Artes (5. osa)

Artes (5. osa)
Vanalinna Muusikamaja metoodikakogumik

Koostanud K. Burman
Vanalinna Muusikamaja 1989
54-leheküljeline tavaformaadis ja pehmes köites brošüür

Sisu:
-Muusikateraapia
-Steiner-koolis
-Choroi muusikainstrumendid
-Montessori-kool
-Furulundi kool
-Eesti kool
-J. Liiv. Kolm pisarat
-Vanarahva lastekool
-We come from the renaissance
-Kingituspakk