Lapsevanema roll

  Lapsevanematel on meie lasteaias tähtis roll – on ju laste kasvatamine meie ühine ja tähtis ülesanne ning vaid koos suudame luua neile võimalikult ideaalse keskkonna.
magamistuba
  Vanemate panus lasteaia toimimisse on Meelesea Waldorflasteaias eluliselt tähtis: kui õpetajad vastutavad lasteaia pedagoogilise juhtimise eest, siis lapsevanemate kanda on majanduselu korraldamine.

  Toimime MTÜ-na ning lasteaiaga ühinevad pered astuvad tavapäraselt ühingu liikmeteks. Lasteaia üldisi küsimusi arutatakse paar korda aastas toimuvatel üldkogudel, igapäevast tegevust koordineerib juhatus, kuhu kuulub nii õpetajaid kui lapsevanemaid. On ootuspärane, et meie pered panustavad lasteaia tegevusse vastavalt oma kompetentsidele, võimalustele, kontaktidele jne.

  Meelespea Waldorflasteaias on lapsevanemate omavahelised suhted kindlasti lähedasemad kui tavalises lasteaias. Lisaks üldkogule veedame koos aega pühi tähistades, igaaastastel talgutel, suvistel piknikutel. Lasteaias toimuvad loengud ning vanemate õhtud, kus arutame kasvatusega seotud küsimusi.