Lasteaiast


Lasteaiaeas oleval lapsel on õigus lapsepõlvele. Sellega pannakse alus tervele, tasakaalukale ja õnnelikule elule.

Millesse me usume?

  1. Lapse töö on mäng. Lapsel on vaja aega mängimiseks, lihtsaid mänguasju ja võimalust mängida ilma täiskasvanu juhendamiseta.
    Miks see on oluline? Vabalt mängivad lapsed kasvavad paindliku mõtlemisega loovateks inimesteks, kes oskavad ja armastavad õppida.
  2. Lapsed õpivad eeskuju ja tegude, mitte sõnade järgi. Teeme koos süüa, koristame, mängime, teeme käsitööd ja laulame. Meie toimetused käivad loodusega ühes rütmis.
    Miks see on oluline? Kasvajatena teame, et kasvatame eelkõige ennast. Meie meelsuse ja käitumise järgi õpivad lapsed lisaks igapäevatoimetustele ka tänulikkust, austust, rõõmu ja pühendumist.
  3. Kasvatus peab lähtuma arengust. Iga lapsevanem teab, et lapsed on erinevad – ka lasteaias arvestame lapse vanuse, temperamendi tüübi ja arengufaasiga. Sageli selgub, et täiskasvanule muret tegev käitumine on täiesti eakohane.
    Miks see on oluline? Usume, et inimene on õnnelik siis, kui ta teab, kes ta on ja mida ta elus teha soovib. Selleks on lapsena vaja uurida ja avastada; leida kontakt enda ja ümbritseva maailmaga.

01Meelespea Waldorflasteaed on väike eralasteaed, mis tegutseb Tallinnas Kadrioru vahetus läheduses Pallasti Lasteaia ruumides aadressil Pallasti 39.

Meil on kaks liitrühma – “Vahtralehed” ja “Pihlamarjad”, kus on kokku 40 kohta lastele vanuses 3-6 eluaastat.
Lasteaed on avatud 8:00 – 18:00.

02Meelespea Waldorflasteaed pakub lastele võimaluse koduses ja mängule innustavas ümbruses kogeda rahulikku ja turvalist lapsepõlve. Meie igapäevastes toimetustes on tähtsal kohal rütm – päeva-, nädala-, kuu- ja aastarütm, peame oluliseks pakkuda lastele mitmekülgset matkimisvõimalust läbi hea eeskuju. Tähtsustame loovuse, kujutlusvõime ja meelte arengut. Waldorflasteaed on lapsekeskne ning sobib kõikidele lastele.

Lasteaias on kokku seitse õpetajat, kes moodustavad lasteaia pedagoogilise juhtorgani ehk õpetajate kolleegiumi. Samuti on meile oluline tihe koostöö lapsevanematega läbi ühiste ettevõtmiste – aastaringsete pühade tähistamine, lastevanemate õhtud waldorfpedagoogilistel teemadel, talgud, meisterdamised ja nukuõmblemiskursused jm. Lapsevanematel on tähtis roll ka lasteaia majanduselu korraldamisel.

03